Make your own free website on Tripod.com
               
เท้าอุ่น หลับง่าย
     
       
       
   
                                             เท้าอุ่น หลับง่าย

       หากคุณเป็นคนหนึ่งที่นอนไม่ค่อยจะหลับ และทดลองใช้วิธีอื่นๆมาหลายวิธีแล้วลองหันมาใช้
วิธีนี้ดู ทำได้ง่ายๆ โดยการสวมถุงเท้า เพื่อให้เท้าอุ่นขึ้นเท่านั้นเอง เพราะนักวิจัยชาวสวิสฯ นั้นพบ
ว่าผู้ชาย 18 คน สามารถหลับได้เร็วขึ้นเมื่อ พวกเขาทำให้มือและเท้าอุ่น ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะ การ
อุ่นเท้าและมือ จะทำให้หลอดเลือดขยายตัว ทำให้ความร้อนในร่างกาย ได้ระบายออกไป ขณะเดียว
กันอุณหภูมิของร่างกายก็เข้าสู่อุณหภูมิปกติ ซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกง่วงนอนและหลับเร็วขึ้น