Make your own free website on Tripod.com
               
น้ำมันมะกอกต้านข้ออักเสบ
   
       
       
           
                                     น้ำมันมะกอกต้านข้ออักเสบ

      นักวิจัยในกรีกรายงานว่าการกินน้ำมันมะกอกอาจป้องกัน อันตรายจากโรคข้ออักเสบได้มาก
กว่า 62% เนื่องจากกรดโอเลอิก ในน้ำมันมะกอกมีผล ในการรักษาแผลอักเสบ จากโรคข้ออักเสบ
รูมาตอยด์ และยังส่งผลดีต่อระดับ โคเลสเตอรอลอีกด้วย