Make your own free website on Tripod.com
               
ร่างกายแก่เริ่มตั้งแต่อายุ 27
                 
    ร่างกายแก่เริ่มตั้งแต่อายุ 27

       เมื่ออายุเริ่มเข้า 18 ปี สาวๆหลายคนอาจกำลังสดใส และชื่นบานด้วย
เ็ป็นวัยที่สาวสะพรั่ง แต่เมื่อเวลาล่วงไปความสวยความสาว ก็ย่อมลดน้อยลง
นี่คือความจริงของชีวิต และความจริงยิ่งกว่านี้คือ ร่างกายของคนเรานั้นไม่
่ต้องรอถึงอายุ 60 ก็แก่แล้ว
 
     
       
         น.พ.พรชัย ตั้งสำเริงวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจเผยว่า ในปัจจุบันมีคนมากกว่า
400 ล้านคนทั่วโลก มีชีวิตอยู่ด้วยความทรมานจาก ความพิการและความเจ็บปวดจาก โรคข้อ  โรคกระดูกพรุน
โรคกระดูกสันหลัง และจากอุบัติเหตุของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

       พร้อมกันนี้ น.พ. พรชัย ได้ชี้แจงถึงสาเหตุว่า เป็นเพราะร่างกายของคนเราจะเก็บสะสมมวลกระดูกเต็มที่จนถึงอายุ
25 ปี หลังจากนั้นจะค่อยๆเสื่อมสลาย แต่ร่างกายยังคงต้องการแคลเซียม เข้าไปเสริมสร้างกระดูกที่สึกหรอ โดยทางการ
แพทย์พบว่า อวัยวะต่างๆในร่างกายจะเริ่มแก่ หรือทำงานด้อยประสิทธิภาพลงตั้งแต่อายุ 27 ปี
การดูแลสุขภาพตั้งแต่วัย
เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน จนถึงวัยสูงอายุ จึงมีความจำเป็น เพราะต้นทุนสุขภาพตั้งแต่วัยเด็ก ส่งผลต่อสุขภาพในยามชรา


       ส่วนการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง น.พ.พรชัย แนะนำให้รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง ออกกำลังกายอย่างสม่ำ
เสมอ เพิ่มความแข็งแรงให้กระดูก โดยแนะนำให้ออกกำลังกายด้วยการเดิน หรือวิ่งเหยาะ อย่างน้อยวันละ 20-30 นาที
สัปดาห์ละ 3 วันก็พอ ไม่ควรหักโหมออกกำลังกายมากเกินไป เพราะจะทำให้กระดูกหรือข้อต่อบาดเจ็บได้