Make your own free website on Tripod.com
               
อนุมูลอิสระทำร้ายผิวเราได้อย่างไร
   
         อนุมูลอิสระทำให้เกิดความเสื่อมสภาพของทุกเซลล์ของร่างกาย โดยเฉพาะผิวจะเกิดความเสื่อมโทรม มองเห็นอย่างเด่นชัดจาก
ภายนอกดังนี้
 
  ริ้วรอยเหี่ยวย่นบนผิวหนัง โดยอนุมูลอิสระจะไปทำลายเส้นใย คอลลาเจนและอีลาสติน
  ให้เสื่อมสภาพเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ คอลลาเจนที่ยุบตัวลง ทำ   ให้ผิวเกิดเป็นร่่องเล็กหรือริ้วรอยเหี่ยวย่น และความยืดหยุ่นของผิวลดลง ทำให้ผิว
  หย่อนยานไม่กระชับ

ผิวขาดความชุ่มชื้นแห้งกร้าน โดยอนุมูลอิสระอย่างเช่นที่เกิดจากแสงแดด สัมผัสผิว
  หนัง จะไปทำลายกรดอะมิโนบนผิวหนัง ทำให้ผิวเสียความสามารถในการอุ้มน้ำ ซึ่ง
  ทำให้ผิวแห้งกร้าน
 
  อนุมูลอิสระจะทำให้เกิดความเสื่อมของหลอดเลือด มีผลทำให้การไหลเวียนโลหิตลดลง
  ผิวจึงได้รับอาหารและออกซิเจน ไปหล่อเลี้ยงน้อยลง ความแข็งแรงสมบูรณ์จึงลดลง

• อนุมูลอิสระทำให้เกิดเม็ดสีที่ผิดปกติเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผิวหมองคล้ำลง
   
       อนุมูลอิสระ ที่เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง จะทำให้เกิดผลเสื่อมโทรมบนผิวหนัง ได้
หลายๆ อย่างพร้อมกันเช่น อนุมูลอิสระที่เกิดจากแสงแดด สัมผัสผิวหนัง ทำให้ผิวแห้ง
กร้าน คอลลาเจนและอีลาสตินถูกทำลายจนเกิดเป็นริ้วรอยเหี่ยวย่น และยังทำให้เกิด
เม็ดสีผิดปกติ ผิวหมองคล่ำ เกิดฝ้าด้วย เป็นต้น